ⓘ Assassination (1964 film)

                                     

ⓘ Assassination (1964 film)

  • Yukio Ninagawa – Shohei Imuta
  • Tetsurō Tamba – Hachiro Kiyokawa
  • Junkichi Orimoto – Kamo Serizawa
  • Takanobu Hozumi – Tetsutaro Yamaoka
  • Keiji Sada – Sakamoto Ryōma
  • Eiji Okada – Lord Matsudaira
  • Eitaro Ozawa – Premier Itakura
  • Shima Iwashita – Oren
  • Isao Kimura – Tadasaburo Sasaki