ⓘ The Tsar's Bride (film)

                                     

ⓘ The Tsars Bride (film)

  • Raisa Nedashkovskaya as Marfa
  • Natalya Rudnaya as Lyubasha
  • Georgi Shevtsov as Malyuta Skuratov as G. Shevtsov
  • Otar Koberidze as Grigori Gryaznoy
  • Vladimir Zeldin as Bomely
  • Nikolai Timofeyev as Sobakin