ⓘ Fathers and Sons (1958 film)

                                     

ⓘ Fathers and Sons (1958 film)

 • Yekaterina Aleksandrovskaya as Arina Vlasyevna
 • Izolda Izvitskaya as Fenichka
 • Viktor Avdyushko as Yevgeni Bazarov
 • V. Bulanova as Katya
 • Aleksey Konsovskiy as Nikolay Kirsanov
 • Eduard Martsevich as Arkadiy Kirsanov
 • Bruno Frejndlikh as Pavel Kirsanov
 • Nina Drobysheva as Nanny Dunyasha
 • Georgiy Vitsin as Sitnikov
 • Lyudmila Makarova as Kukshina
 • Alla Larionova as Anna Odintsova
 • Nikolay Sergeev as Vasiliy Bazarov