ⓘ The Front (1943 film)

                                     

ⓘ The Front (1943 film)

 • Pavel Volkov as Miron Gorlov
 • Boris Zhukovsky as Ivan Gorlov
 • Boris Babochkin as Ognev
 • Zh. Oguzbaev as Shayakhmetov
 • Andrei Apsolon
 • Boris Dmokhovsky as Blagonravov
 • Boris Chirkov as Udivitelnyy
 • Aleksandr Ilyinsky
 • Nikolay Kryuchkov as Sergei Gorlov
 • Vladimir Gremin
 • Pavel Geraga as Kolos
 • Lev Sverdlin as Gaidar
 • Pyotr Sobolevsky
 • Anna Petukhova as Marusya as A. Petukhova
 • Yuriy Korshun
 • Boris Blinov as Ostapenko
 • Vasili Vanin as Khripun
 • N. Kostov as Gomelauri
 • A. Chepurnov as Bashlykov