ⓘ The Twelve Chairs (1971 film)

                                     

ⓘ The Twelve Chairs (1971 film)

The Twelve Chairs is a 1971 Soviet comedy film directed by Leonid Gaidai. It is an adaptation of the novel, The Twelve Chairs.

                                     

1. Cast

 • Klara Rumyanova as Katerina Alexandrovna, Father Fyodors wife
 • Savely Kramarov as one-eyed chess player
 • Leonid Gaidai as Varfolomey Korobeynikov
 • Archil Gomiashvili as Ostap Bender
 • Natalya Varley as Liza voiced by Nadezhda Rumyantseva
 • Natalya Vorobyova as Ellochka Schukina, Ernest Shchukins wife
 • Gotlib Roninson as chairman Kislyarsky
 • Roman Filippov as poet Nikifor Lyapis-Trubetskoy
 • Sergey Filippov as Kisa Vorobianinov
 • Viktor Pavlov as Kolya, Lizas husband
 • Georgy Vitsin as fitter Mechnikov
 • Yuri Nikulin as janitor Tikhon
 • Rostislav Plyatt as Narrator
 • Igor Yasulovich as Ernest Shchukin, engineer
 • Natalya Krachkovskaya as Madame Gritsatsuyeva
 • Vladimir Etush as Andrey Bruns
 • Mikhail Pugovkin as Father Fyodor
 • Glikeriya Bogdanova-Chesnokova as Elena Stanislavovna Bour
 • Grigory Shpigel as Aleksandr Yakovlevich