ⓘ 1951 in fine arts of the Soviet Union

                                     

ⓘ 1951 in fine arts of the Soviet Union

 • November 22 - Fine Art Exhibition of works by Leningrad artists of 1951 opened in the State Russian museum. The participants were David Alkhovsky, Nikolai Babasuk, Vsevolod Bazhenov, Olga Bogaevskaya, Lev Bogomolets, Vitaly Valtsev, Vasily Vikulov, Igor Veselkin, Nina Veselova, Rostislav Vovkushevsky, Vecheslav Zagonek, Lev Volshtein, Yakov Golubev, Vladimir Gorb, Sergei Zakharov, Ruben Zakharian, Nina Ivanova, Piotr Ivanovsky, Anatoli Kazantsev, Georgy Kalinkin, Nikolai Kostrov, Anna Kostrova, Felix Lembersky, Israil Lizak, Vladimir Malagis, Yevsey Moiseenko, Andrei Mylnikov, Mikhail Natarevich, Yuri Neprintsev, Yaroslav Nikolaev, Sergei Osipov, Genrikh Pavlovsky, Pen Varlen, Yuri Podlasky, Gleb Savinov, Alexander Samokhvalov, Joseph Serebriany, Nikolai Timkov, Yuri Tulin, Rudolf Frentz, and other important Leningrad artists.
 • Stalin Prize winner of 1951 in the area of Fine Arts were painter Boris Ioganson, Vasily Sokolov for painting "Appearance of Lenin on III convention of Komsomol", Tretyakov gallery, sculptor Sergei Merkurov for monument to Joseph Stalin in Yerevan, Kukryniksy, painter Dmitriy Nalbandyan for painting "The Great Friendship", sculptor Vera Mukhina for sculpture "We demand Peace".
 • Annual Exhibition of works by Leningrad artists of 1951 was opened in the halls of the Leningrad Union of Artists. The participants were Piotr Alberti, Vladislav Anisovich, Vladimir Avlas, Nikolai Babasuk, Vsevolod Bazhenov, Piotr Belousov, Olga Bogaevskaya, Piotr Buchkin, Rudolf Frentz, Nikolai Galakhov, Vladimir Gorb, Tatiana Kopnina, Nikolai Kostrov, Anna Kostrova, Alexander Lubimov, Evsey Moiseenko, Mikhail Natarevich, Yuri Neprintsev, Vladimir Ovchinnikov, Sergei Osipov, Alexander Pushnin, Ivan Savenko, Gleb Savinov, Alexander Samokhvalov, Vladimir Seleznev, Alexander Shmidt, Nadezhda Shteinmiller, Nikolai Timkov, Leonid Tkachenko, Mikhail Tkachev, Yuri Tulin, Igor Veselkin, Nina Veselova, Rostislav Vovkushevsky, Vecheslav Zagonek, and other important Leningrad artists.
 • May 9 - a monument to the Hero of the Great Patriotic war a soldier Alexander Matrosov 1924–1943 was unveiled in Ufa. Authors of the monument sculptor L. Adlyn and A. Gribov.
                                     
 • The year 1957 was marked by many events that left an imprint on the history of Soviet and Russian fine arts February 23 - Exhibition of paintings, sculpture
 • The year 1949 was marked by many events that left an imprint on the history of Soviet and Russian fine arts January 1 - The Fine Art Exhibition by Leningrad
 • The year 1955 was marked by many events that left an imprint on the history of Soviet and Russian Fine Arts January 20 - All - Union Fine Art Exhibition
 • The year 1948 was marked by many events that left an imprint on the history of Soviet and Russian fine arts The Repin Institute of Arts graduated young
 • The year 1962 was marked by many events that left an imprint on the history of Soviet and Russian Fine Arts An exhibition to the 30 years of Moscow Union
 • The year 1968 was marked by many events that left an imprint on the history of Soviet and Russian Fine Arts Exhibition of works by Alexander Samokhvalov
 • The year 1946 was marked by many events that left an imprint on the history of Soviet and Russian fine arts The Repin Institute of Arts graduated young
 • The year 1952 was marked by many events that left an imprint on the history of Soviet and Russian Fine Arts March 2 - In Moscow on Gogol Boulevard a
 • The year 1964 was marked by many events that left an imprint on the history of Soviet and Russian Fine Arts Exhibition the Heroic defensive of Leningrad
 • The year 1963 was marked by many events that left an imprint on the history of Soviet and Russian fine arts Solo exhibition of works by Vsevolod Bazhenov