ⓘ 1964 in fine arts of the Soviet Union

                                     

ⓘ 1964 in fine arts of the Soviet Union

 • Exhibition the "Heroic defensive of Leningrad in the years of Great Patriotic war of 1941-1945" was opened in the State Russian Museum in Leningrad.
 • Solo Exhibition of works by Mikhail Bobyshov was opened in the Leningrad Union of Artists.
 • November 3 - "The Leningrad" Zonal Fine Art Exhibition was opened in the State Russian Museum in Leningrad and in the exhibition halls of the Leningrad Union of Artists. The participants were Piotr Alberti, Evgenia Antipova, Taisia Afonina, Irina Baldina, Nikolai Baskakov, Evgenia Baykova, Vsevolod Bazhenov, Yuri Belov, Piotr Belousov, Olga Bogaevskaya, Piotr Buchkin, Zlata Bizova, Vladimir Chekalov, Sergei Frolov, Nikolai Galakhov, Vasily Golubev, Tatiana Gorb, Abram Grushko, Alexei Eriomin, Mikhail Kaneev, Yuri Khukhrov, Mikhail Kozell, Marina Kozlovskaya, Tatiana Kopnina, Maya Kopitseva, Boris Korneev, Alexander Koroviakov, Elena Kostenko, Nikolai Kostrov, Anna Kostrova, Gevork Kotiantz, Yaroslav Krestovsky, Valeria Larina, Boris Lavrenko, Ivan Lavsky, Piotr Litvinsky, Oleg Lomakin, Dmitry Maevsky, Gavriil Malish, Evsey Moiseenko, Nikolai Mukho, Piotr Nazarov, Vera Nazina, Mikhail Natarevich, Anatoli Nenartovich, Yuri Neprintsev, Dmitry Oboznenko, Sergei Osipov, Vladimir Ovchinnikov, Nikolai Pozdneev, Alexander Pushnin, Galina Rumiantseva, Ivan Savenko, Gleb Savinov, Vladimir Sakson, Alexander Samokhvalov, Vladimir Seleznev, Arseny Semionov, Alexander Semionov, Yuri Shablikin, Boris Shamanov, Alexander Shmidt, Nadezhda Shteinmiller, Elena Skuin, Galina Smirnova, Alexander Sokolov, Ivan Sorokin, Victor Teterin, Nikolai Timkov, Mikhail Tkachev, Mikhail Trufanov, Yuri Tulin, Vitaly Tulenev, Ivan Varichev, Anatoli Vasiliev, Piotr Vasiliev, Valery Vatenin, Lazar Yazgur, Vecheslav Zagonek, Sergei Zakharov, Ruben Zakharian, and other important Leningrad artists.
 • The Grand Exhibition of Soviet Fine Art was opened in Genoa, Italy.
 • The Grand Exhibition of Soviet Fine Art was opened in Prague, Czechoslovakia.
 • The second All-union Convention of Artists of the USSR passed in Moscow.
 • Joint Exhibition of works of artists Nikolai Timkov and Samuil Nevelshtein was opened in the Leningrad Union of Artists. Then an exhibition was rotined in Moscow, Yaroslavl, Rostov-na-Don, Kislovodsk, Ordzhonikidze, Nalchik.
 • In eve celebration of 47th Anniversary of October revolution of 1917, the Regional Fine Art Exhibitions were opened in Moscow, Sverdlovsk, Rostov-on-Don, Novosibirsk, Voronezh.
                                     

1. Deaths

 • July 7 - Mikhail Bobyshov Russian: Бобышов Михаил Павлович, Russian soviet painter, theatre and graphic artists, Peoples Artist of the Russian Federation born 1885.
 • July 30 - Alexander Bubnov Russian: Бубнов Александр Павлович, Russian soviet painter, Honored Arts Worker of the RSFSR born 1908.
 • December 3 - Alexander Efimov Russian: Ефимов Александр Алексеевич, Russian soviet painter born 1905.
 • December 29 - Vladimir Favorsky Russian: Фаворский Владимир Андреевич, Russian soviet graphic artists, Peoples Artist of the Russian Federation born 1886.
                                     
 • The year 1951 was marked by many events that left an imprint on the history of Soviet and Russian Fine Arts Annual Exhibition of works by Leningrad artists
 • The year 1957 was marked by many events that left an imprint on the history of Soviet and Russian fine arts February 23 - Exhibition of paintings, sculpture
 • The year 1952 was marked by many events that left an imprint on the history of Soviet and Russian Fine Arts March 2 - In Moscow on Gogol Boulevard a
 • The year 1949 was marked by many events that left an imprint on the history of Soviet and Russian fine arts January 1 - The Fine Art Exhibition by Leningrad
 • The year 1955 was marked by many events that left an imprint on the history of Soviet and Russian Fine Arts January 20 - All - Union Fine Art Exhibition
 • The year 1948 was marked by many events that left an imprint on the history of Soviet and Russian fine arts The Repin Institute of Arts graduated young
 • The year 1962 was marked by many events that left an imprint on the history of Soviet and Russian Fine Arts An exhibition to the 30 years of Moscow Union
 • The year 1968 was marked by many events that left an imprint on the history of Soviet and Russian Fine Arts Exhibition of works by Alexander Samokhvalov
 • The year 1963 was marked by many events that left an imprint on the history of Soviet and Russian fine arts Solo exhibition of works by Vsevolod Bazhenov
 • The year 1946 was marked by many events that left an imprint on the history of Soviet and Russian fine arts The Repin Institute of Arts graduated young
 • The year 1979 was marked by many events that left an imprint on the history of Soviet and Russian Fine Arts Spring Exhibition of works by Leningrad artists