ⓘ Sopka

                                     

ⓘ Sopka

Sopka may refer to:

  • Katherine Sopka, American scientist
  • S-2 Sopka, Soviet coastal defense system
  • Sopka mound, a type of Novgorodian kurgan
  • Sopka, a Macedonian oro from the region of Kratovo
  • Sopka, Arkhangelsk Oblast, village in Russia