ⓘ Victory (1938 film)

                                     

ⓘ Victory (1938 film)

  • S. Ostroumov - Lomov
  • L. Kalyuzhnaya - Liza, Klims wife
  • N. Sanov - Gudiashvili
  • Aleksandr Grechanyy - Gorelov
  • Z. Karpova - Anya
  • Luka Lyashenko - Fomin
  • Vladimir Solovyov - Klim Samoylov, stratoplane pilot
  • Yekaterina Korchagina-Aleksandrovskaya - Mother Samoylova